Voľné pracovné miesta ZŠ – učiteľ/ka 

Voľné pracovné miesta ZŠ – učiteľ/ka 

„Základná škola Málinec informuje o voľných pracovných pozíciách:
 

1: učiteľ/ka  slovenského jazyka

2. učiteľ/ka telesnej výchovy

3. učiteľ/ka prírodovedných predmetov

Bližšie informácie na: https://www.zsmalinec.sk/volne-miesta/ “

 
Mgr. Ľuboslav Jablonský, riaditeľ
Základná škola, Málinec
mob.: 0903 740 207
e-mail: riaditel@zsmalinec.sk