Monthly Archives: január 2024

Daňová povinnosť !!!

Pripomíname všetkým občanom obce splnenie daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti, u ktorých v roku 2023 došlo ku zmene a to: 

Zobraziť aktualitu »

Voľby prezidenta SR

Informácia pre voliča Adresa na doručovanie Informácia o utvorení volebných okrskov Kandidáti pre voľby prezidenta SR

Zobraziť aktualitu »

Inovácia a modernizácia ÚV Málinec

Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia vodnej stavby – verejná vyhláška Rozhodnutie o predĺžení termínu ukončenia vodnej stavby Inovácia a modernizácia ÚV Málinec  

Zobraziť aktualitu »