Monthly Archives: apríl 2023

Verejná vyhláška Poľovnícky spolok Sklený vrch

Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie užívania spoločného poľovného revíru „Ipeľský Potok s evidenčným číslom 16“-za rok 2022,2023. Verejná vyhláška Poľovnícky spolok Sklený vrch

Zobraziť aktualitu »

Návrh Dodatku č. 7 k VZN 6/2010

Návrh – Dodatku č.7 k VZN 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevkov a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec

Zobraziť aktualitu »