Oznam Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a,s oznamuje občanom, že došlo k  zmene ceny vodného a stočného a spôsobe nahlásenia stavu vodomeru …. STVPS- oznam