Zápis detí do ZŠ

Riaditeľstvo Základnej školy v Málinci oznamuje,

že zápis do 1. ročníka sa bude konať v dňoch 12. a 13. 4. 2023 v budove  Základnej školy

s prítomnosťou zákonných zástupcov aj detí.