Dotazníkový prieskum – Komunitný plán sociálnych služieb 2023-2028

Vážení občania,

obec Málinec sa na Vás obracia v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2023 – 2028 s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka máte možnosť zapojiť sa do samotného procesu komunitného plánovania. S Vašou pomocou takto dokážeme účinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb v našej obci. Dotazník je anonymný. Údaje z vyplnených dotazníkov budú použité výlučne pre potreby spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb obce Málinec.

Dotazník Vás prosíme vyplniť najneskôr do pondelka, 27.03.2023

Ďakujeme za Váš čas strávený vyplnením dotazníka a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Link na vyplnenie formulára:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf74ZNgcwgvN6bcM-K6_8QjR7JSrjUrVQFGGHSlxwsJYDGx2A/viewform?usp=sf_link