Daily Archives: 13. marca 2023

Dotazníkový prieskum – Komunitný plán sociálnych služieb 2023-2028

Vážení občania, obec Málinec sa na Vás obracia v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2023 – 2028 s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka máte možnosť zapojiť sa do samotného procesu komunitného plánovania. S Vašou pomocou takto dokážeme účinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb v našej obci. Dotazník je anonymný. Údaje z vyplnených dotazníkov budú ...

Zobraziť aktualitu »