Pozvánka na ples

VSTUPENKY si môžete zakúpiť na OcÚ Málinec

oddelenie kultúry denne, počas úradných hodín.