Referendum

Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Meno: Milota Janštová
Sídlo: Obecný úrad Málinec, Námestie SNP 474/1
kontakt: 047/4291120, 0915255545
e-mail: janstova.m@malinec.sk

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Meno: Milota Janštová
Sídlo: Obecný úrad Málinec, Námestie SNP 474/1
kontakt: 047/4291120, 0915255545
e-mail: janstova.m@malinec.sk

Vyhlásenie referenda

Informácia pre voliča