Osobný bankrot ale aj dlhové poradenstvo – informácia

Oznam

Pracovisko Terénnej sociálnej práce Málinec dáva do pozornosti občanom, ktorí by potrebovali konzultácie vo veci riešenia osobného bankrotu ale aj dlhové poradenstvo, že Centrum právnej pomoci Rimavská Sobota ponúka možnosť zorganizovať v našej obci stretnutie, kde by bola poskytnutá pomoc občanom pri riešení osobného bankrotu a poradenstvo.

Podmienkou je, že počet klientov musí byť 10.

V prípade záujmu o poskytnutie takejto konzultácie sa nahláste na pracovisku Terénnej sociálnej práce alebo na tel. čísle 0915 425 080