Pracovná pozícia – vedúca do školskej jedálne

Základná škola v Málinci oznamuje, že prijme do pracovného pomeru na dobu určitú

zamestnanca na pracovnú pozíciu – vedúcej školskej jedálne.

Ide o plný pracovný úväzok – zastupovanie na dobu minimálne dvoch mesiacov počas pracovnej neschopnosti.

Škola tiež prijme na polovičný pracovný úväzok do školskej jedálne – pomocného kuchára.

 Podrobnosti o voľných pracovných miestach sú uvedené na webovej stránke školy v časti „voľné pracovné miesta“.