Obvodný lekár MUDr Olšiak oznamuje

Obvodný lekár Mudr. Olšiak Peter  oznamuje

 

Ordinovanie na najbližšie dva týždne  od 8.8.22 – 19.8.2022

 

Pondelok :  Mudr. Olšiak ordinuje len v Cinobani od 7-13:00

Utorok :  Mudr. Olšiak ordinuje len v Lovinobani od 7-13:00

Streda :  Mudr. Olšiak ordinuje len v Cinobani od 7-13:00

Štvrtok :   Mudr. Olšiak ordinuje len na Málinci od 7-13:00

Piatok:   – sestričky prítomné v Cinobani aj na Málinci

 

Sestrička na Málinci prítomná každý deň,

s výnimkou stredy, ordinovať bude len do 10:00

 

Od 15.8.-19.8.22 sa na zdravotnom stredisku v Málinci

                                 n e o r d i n u j e

 

Pondelok:  Mudr. Olšiak ordinuje len v Cinobani od 7-13:00

Utorok : Mudr. Olšiak ordinuje len v Lovinobani od 7-13:00

Streda:  Mudr. Olšiak ordinuje len v Cinobani od 7-13:00

Štvrtok:  Mudr. Olšiak ordinuje len v Lovinobani od 7-13:00

Piatok :      sestrička prítomná v Cinobani