Voľby 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29.októbra 2022 od 7:00hod do 20:00 hod.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do samosprávy obce Málinec

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Málinec

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Málinec

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

Oznámenie o utvorení voleb.obvodu a určení počtu poslancov

Oznámenie o počte obyvateľov obce Málinec

Oznam o utvorení volebných okrskov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Viac informácií nájdete na web stránke MV SR alebo kliknete TU!

 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie a adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie :

Mgr. Zuzana Čepková,

sídlo: Školská 199/29, Málinec (budova Komunitného centra- pracovisko Terénnej sociálnej práce)

Kontakt: 

tel: 0905 113 688

e-mail: cepkova.z@gmail.com