Verejná vyhláška – Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Vlastníci a oprávnení zástupcovia vlastníkov vlastniacich viac ako 1/3-inu poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Ipeľský Potom  s evidenčným číslom 16 zvolávajú zhromaždenie vlastníkov……Verejná vyhláška