Kalendár obce 2022 zakúpite na OcÚ Málinec

Obec Málinec aj tento rok pripravila  kalendár obce Málinec na rok 2022.

V kalendári  máte vývozy TKO aj PLASTOV ale napr. aj spln mesiaca.

Tiež mnoho zaujímavých  historických fotografií zo života v obci.

 

Retro kalendár obce Málinec 2022

si môžete zakúpiť  na OcÚ Málinec 

v cene 2,80,-  €

 

MALINEC_2022