Daily Archives: 22. novembra 2021

VZN – NÁVRH

VZN-  Návrh  o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  a o podmienkach  určovania a vyberania dane a poplatku na území obce Málinec  VZN – NÁVRH

Zobraziť aktualitu »