Dražba nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť sa nachádza v obci Málinec, okres Poltár, katastrálne územie Málinec.

Katastrálny odbor na LV č. 1795  –  BUDOVA  a  STAVBY  bývalých sklárni Málinec .

Dražba nehnuteľnosti