Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Obec Málinec vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) počas zastupovania materskej dovolenky…

Výberové konanie TSP