Výzva na voľbu členov Rady školy pri Materskej škole v Málinci

Obec Málinec, ako zriaďovateľ Materskej školy v Málinci vyhlasuje výzvu na voľbu členov Rady školy pri Materskej škole v Málinci

Výzva na voľbu členov Rady školy pri MŠ