Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Ipeľský Potok

Ing. Ján Šuniar bytom Bratislava, Filip Gombala bytom Cinobaňa a Marek Gombala bytom Ožďany ako zástupcovia viac ako jednej tretiny vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Ipeľský Potok zvoláva  podľa § 5 ods. 3 zákona zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru dňa 14.9.2021 o 8.00 hod. v priestoroch notárskeho úradu :JUDr. Peter Šulai, Nové Zámky 

Zvolanie zhromaždenia poľ.revíru I. Potok