Daily Archives: 6. septembra 2021

Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Ipeľský Potok

Ing. Ján Šuniar bytom Bratislava, Filip Gombala bytom Cinobaňa a Marek Gombala bytom Ožďany ako zástupcovia viac ako jednej tretiny vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Ipeľský Potok zvoláva  podľa § 5 ods. 3 zákona zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru dňa 14.9.2021 o 8.00 hod. v priestoroch notárskeho úradu :JUDr. Peter Šulai, Nové Zámky  Zvolanie ...

Zobraziť aktualitu »

Zhromaždenie vlastníkov poľovníkov pozemkov poľovného revíru Ipeľský Potok s ev. č. 16

Urbárska spoločnosť Ipeľ, pozemkové spoločenstvo  so sídlom  Lučenec  v zastúpení predsedom Sihelským Jaroslavom ,  Ján Kulich a Ing. Rudolf Michalovský ako vlastníci a oprávnení zástupcovia vlastníkov  poľovných pozemkov v spoločnom revíri Ipeľský Potok zvolávajú Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Ipeľský Potok s evidenčným číslom 16, ktoré sa bude konať dňa 14.9.2021 o 10.00 hod. v hoteli CLAVIS, ...

Zobraziť aktualitu »