Mimoriadne núdzové opatrenia – MOR ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa nariaďuje  mimoriadne núdzové opatrenia.

Podrobnosti sa dočítate v nižšie uvedenom nariadení. 

Mimoriadne nudzove opatrenia AMO (1)