“Územný plán obce Málinec”

Oznámenie verejnosti, že obstarávateľ Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, Málinec, predložil Okresnému úradu Poltár úplné oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Územný plán obce Málinec”.

Územný plán obce Málinec