Rozhodnutie

Okresný úrad Poltár povoľuje rozšírenie kanalizácie v časti Huta.

ROZHODNUTIE