Pozvánka

Výbor Urbárskej lesnej spoločnosti IPEĽ ,pozýva  vlastníkov podielov na valné výročné zhromaždenie.

Pozvánka