LEKÁREŇ v Málinci je už otvorená

Vážení spoluobčania !

S radosťou Vám oznamujeme, že  miestna lekáreň CALENDULA

je otvorená od  21.6.2021 /pondelok/.

Otváracie hodiny máte aj vo všetkých vývesných tabuliach v obci.

Lekáreň bude prevádzkovaná v spoločenskom dome na prízemí a to denne.

Na Vašu návštevu sa teší Mgr. Zuzana Kurčíková