Urbárska lesná spoločnosť – POZVÁNKA

Urbárska lesná spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Málinec,  pozýva  podielnikov

na rokovanie riadneho zhromaždenia Urbárskej lesnej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Málinec,

ktoré sa uskutoční v piatok dňa 30.07.2021 v kinosále Spoločenského domu v Málinci

so začiatkom – prezentáciou o 15:00 hodine a jednaním od 16:00 hodine.

Priebeh zasadnutia sa bude riadiť opatreniami pre organizovanie hromadných podujatí

platných v danom období v zmysle platnej vyhlášky č. 208/2021 zo 14.5.2021.

 

Pozvánka_VZ_2021