Voľné pracovné miesta v Základnej škole v Málinci

„Základná škola v Málinci v zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č.

138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre nasledovné pracovné pozície pedagogických zamestnancov:

 

– učiteľ pre primárne vzdelávanie (ročníky 1.-4.);

– učiteľ prírodovedných predmetov (2. stupeň);

– asistent učiteľa.

 

Podrobnosti o voľných pracovných miestach sa nachádzajú na stránke:

http://www.zsmalinec.sk/volne-miesta/