Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Vážení občania !

 15.februára 2021 začalo elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky .

Sčítanie obyvateľov je  iné ako pred 10-mi rokmi, je plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné.

Asistované sčítanie prebieha od 3.mája  – 13. júna 2021. 

Sčítať sa môžete na kontaktnom mieste v obci pomocou mobilného asistenta a to na OÚ Málinec u p. Janštovej alebo u mobilných asistentov u p. Janky Turicovej  alebo Kataríne Jablonskej. 

Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky.

Informácie o sčítaní obyvateľov sú zverejnené na web stránke obce Málinec ako i vo vývesných tabuliach obce.

Nebojte sa, sčítanie je veľmi jednoduché a rýchle.

Stačí ak osoba, ktorá za vás vykoná sčítanie, vyplní sčítací formulár,  v ktorom odpoviete na 11 otázok.

 

Práve prebieha asistované sčítanie

SODB_Inzercia_A4(1)

SODB_Inzercia_2_A4

SODB_DL Leták

Letak_USVNM_a_SU_SR_A4_slovensky

Inzercia_2_A4_bez tlačových dát

SODB – zverejniť na web

List pre obce o marketingových aktivitách k SODB

SODB 2021 – základné informácie

SODB_Plagat_A4

SODB_DL_Letak

SODB 2021 

SODB 2021_tlačová správa ŠUSR