FITNESS centrum – OTVORENÉ

Obecný úrad Málinec oznamuje, že FITNESS centrum v Málinci je od 1.3.2022  OTVORENÉ.

O T V Á R A C I E   H O D I N Y  :

M U Ž I   denne od 19 oo hod – 21 oo hod 

Ž E N Y  pondelok a štvrtok od 18 oo hod – 19 oo hod.  Pripadne po dohode s OÚ Málinec

 

Denný lístok   1,- €

Týždenný lístok 3,- €

Mesačný lístok  10,- €

 

Lístok za použitie  FITNESS zariadenia si môžete zakúpiť v pokladni OcÚ u p. Janštovej