FITNESS centrum – OTVORENÉ

Obecný úrad Málinec oznamuje, že FITNESS centrum v Málinci je od 1. 3. 2022  OTVORENÉ.

O T V Á R A C I E   H O D I N Y  :

M U Ž I    pondelok  –  piatok  od 19 oo hod. – 21 oo hod. 

Ž E N Y   pondelok  –   piatok  od 18 oo hod – 19 oo hod. 

 

Denný lístok   1,- €

Týždenný lístok  3,- €

Mesačný lístok   10,- €

 

Lístok za použitie  F I T N E S S   zariadenia si môžete zakúpiť v pokladni OcÚ u p. Janštovej