Otvorené FITNESS centrum

Obecný úrad Málinec oznamuje, že FITNESS centrum v Málinci sa otvára v pondelok 3.5.2021.

Lístok za použitie zariadenia si môžete zakúpiť v pokladni OcÚ u p. Janštovej