Zápis detí do MŠ Málinec

Oznam MŠ Málinec 

Riaditeľstvo MŠ  Málinec OZNAMUJE všetkým rodičom, ktorí majú záujem o zaradenie dieťaťa do MŠ, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch od 1. mája 2021 do 31. mája 2021.

Zápis do Materskej školy v Málinci