Daily Archives: 6. apríla 2021

Z Á P I S do 1. ročníka ZŠ

  Riaditeľstvo základnej školy oznamuje,  že zápis do 1. ročníka sa koná prezenčne, bez účasti detí, v dňoch 15. a 16. 4. 2021 v čase od 13.00 do 17.00 hod. vo vstupných priestoroch školy. Zápis je možné po vzájomnej dohode vykonať aj v inom termíne, najneskôr však 30. apríla 2021. Kvôli minimalizovaniu vzájomného kontaktu je vhodné, aby zákonní zástupcovia žiakov využili najmä elektronickú ...

Zobraziť aktualitu »