Upozornenie hasičského zboru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci upozorňuje na blížiace sa jarné obdobie,

ktoré je charakterizované ako obdobie so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov

v dôsledku dlhotrvajúceho sucha a zvýšenou návštevnosťou lesov.

Viac informácií v prílohe.

 

Príloha č. 1 – Članok noviny

Usmernenie obce