ODVOLANIE času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci

O D V O L Á V A   

ČAS ZVÝŠENÉHO  NEBEZPEČENSTVA  VZNIKU POŽIARU

Odvolanie_času_ZNVP_20_7_2021