O Z N A M pre občanov, ktorí sa nachádzajú v 14 -dňovej karanténe

Obecný úrad Málinec oznamuje, že  zabezpečí našim občanom donášku nákupu potravín

 do hodnoty 20, -€ ,  maximálne 1 až 2 x do týždňa.

Donášku nákupu zabezpečíme tým občanom, ktorí sa  v povinnej 14- dňovej karanténe s rodinnými príslušníkmi a nemajú nikoho, kto by zabezpečil nákup potravín, či liekov.

Občania, ktorí potrebujú túto službu,  môžu sa  nahlásiť

na t. č. 0915 425 080 – pracovisko Terénnej sociálnej práce.

Týka sa to  občanov, ktorým nemá kto pomôcť v tejto mimoriadnej situácii.