Rozhodnutie o skončení platnosti PR Ipeľský Potok

Oznámenie o poverení vykonaním  ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v PR Ipeľský Potok.

Dňa 3.3.2021 skončila platnosť rozhodnutia o poverení vykonaním ochrany poľovníctva

a zabezpečením starostlivosti o zver  PR Ipeľský Potok.  

Rozhodnutie