Oznam – Detská lekárka MUDr Gasperová

                                              O Z N A M
 
Od 1.7. do 18.7.má MUDr. Gasperová dovolenku .Zastupovať ju bude MUDr.Beľová
 
Od 19.7. do 1.8. má MUDr.Beľová dovolenku. Zastupovať ju bude MUDr.Gasperová.
 
Od 2.8. do 18.8. má MUDr.Gasperová dovolenku. Zastupovať ju bude MUDr.Beľová.
 
Od 19.8. do 5.9. má MUDr.Beľová dovolenku. Zastupovať ju bude MUDr. Gasperová.

 

Detská lekárka  MUDr Gasperová  —  t. č.   047/422 23 82 .