Oznam – Detská lekárka MUDr Gasperová

    O Z N A M
 
Detská lekárka v ambulancii  v Málinci ordinuje:
 
UTOROK a  ŠTVRTOK   od  9,30  –  12 oo hod. 

 

Detská lekárka  MUDr  Jana Gasperová  —  t. č.   047/422 23 82 .