Oznam o doplnení zdravotných pomôcok

Obec Málinec oznamuje svojim občanom, že do ponuky zdravotných pomôcok zakúpila k zapožičaniu :

suché WC, stolík k posteli a stoličku do sprchy.

             

Cenník za zapožičanie je zverejnený na web stránke obce Málinec v sekcii Terénna sociálna práca.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na telef. čísle 0915 425 080 alebo  priamo v kancelárii TSP.