Africký mor ošípaných – upozornenie

Africký mor ošípaných je nebezpečné vírusové ochorenie s vysokou schopnosťou šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane ohrozenia medzinárodného obchodu.

Táto choroba podlieha hláseniu podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

Obec Málinec a Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec upozorňujú všetkých  chovateľov ošípaných, užívateľov poľovných revírov a všetkých občanov na dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti v súvislosti s africkým morom ošípaných a tiež na povinnosť bezodkladnej registrácie podľa § 19 zákona o veterinárnej starostlivosti.

Viac informácií v prílohe: 

AMO_leták

Žiadosť_o_súčinnosť_AMO_okres_PT