LEKÁRI na POLIKLINIKE POLTÁR

POLIKLINIKA POLTÁR, Sklárska 766/86, 987 01 Poltár

 

                          LEKÁREŇ  V POLIKLINIKE

č. dverí: 161

Zodpovedný farmaceut: PharmDr. Monika Skruteková

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 7.00 – 15.30 hod.

Kontakt: tel. 0901 961 254, e-mail: drmax@drmax.sk


 

                          Ambulancia pohotovostnej služby

Poskytovateľ: H.A.M.Academy, s.r.o.

9. mája 2137/3, 977 03 Brezno

č. dverí 140, 141

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok
16.00 – 22.00 hod. 

Sobota, Nedeľa, sviatky
07.00 – 22.00

Kontakt: tel. č. 0940 768 787


 

                            PRAKTICKÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH

č. dverí: 142, 143

Lekár: MUDr. Henrieta Sivičeková
Zdr. sestra: Magdaléna Janečeková

Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok
07.00 – 13.00 hod.  
odber krvi, biologic. materiálu, injekcie, kuratíva, preventívne prehliadky
13.00 – 13.30 hod.  obed. prestávka
13.30 – 15.00 hod.  administratíva, návštevná služba, dezinfekcia, strerilizácia

Kontakt: tel. 047 381 2047


 

                             PRAKTICKÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH

č. dverí: 144, 145

Lekár: MUDr. Elena Kupcová
Zdr. sestra: Ružena Haranzová

Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok
07.30 – 13.30 hod. 
odber krvi, biologic. materiálu, injekcie, kuratíva, preventívne prehliadky
13.00 – 13.30 hod.  obed. prestávka
13.30 – 15.00 hod.  administratíva, návštevná služba, dezinfekcia, strerilizácia

Kontakt: tel. 0903 435 493


 

                                  ORTOPÉDIA

č. dverí: 111

Lekár: MUDr. Milan Baran – ORTOMED MB, s.r.o

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 7.00 – 12.00 hod. / 12.30 – 15.00 hod.
Streda:     7.00 – 12.00 hod. / 12.30 – 15.00 hod.  (párny týždeň)
Štvrtok:    7.00 – 12.00 hod. / 12.30 – 15.00 hod.

 

Kontakt: tel. 047 381 2044


 

                                 NEUROLÓGIA 

č. dverí: 111

Lekár: MUDr. Martina Maníková  – NEUROMED. s.r.o.

Ordinačné hodiny:
Utorok:  7.00 – 12.00  /  12.30 – 15.00 hod.
Streda:   7.00 – 12.00  /  12.30 – 15.00 hod.  (nepárny týždeň)
Piatok:    7.00 – 12.00  /  12.30 – 15.00 hod.

Kontakt: tel. 047 381 2044


 

                             INTERNÁ ABULANCIA

č. dverí: 106

Lekár: MUDr. Judita Gondová

Ordinačné hodiny:
Pondelok:  7.00 – 12.00  /  12.30 – 13.30 hod.
Streda:        7.00 – 12.00  /  12.30 – 13.30 hod.
Piatok:        7.00 – 12.00  /  12.30 – 13.30 hod.

Kontakt: tel. 0917 423 629


 

                             SONOGRAFICKÁ AMBULANCIA

Lekár: MUDr. Peter Brunčák

Ordinačné hodiny:

Utorok:    13.00 – 17.00 hod.
Streda:    15.00 – 18.30 hod.
Štvrtok:   13.00 – 17.00 hod.

Možnosť vyšetrenia aj bez žiadanky / na vlastnú žiadosť (za poplatok)

Kontakt / objednanie sa na vyšetrenie: 0948 073 220


 

                              ENDOKRINOLÓGIA

Lekár: MUDr. Jana Ľuptáková
Sestra: Ivana Knechtová
Poskytovateľ: Endogyn s.r.o., Begova 3, 984 01 Lučenec

Ordinačné hodiny:

Utorok:    07.30 – 08.30 hod. odbery
Streda:     07.30 – 08.30 hod. odbery
                     07.30 – 11.30 hod. ordinačné hodiny
                      11.30 – 14.00 hod. administratíva
Štvrtok:    07.30 – 08.30 hod. odbery
                     07.30 – 11.30 hod. ambulantné hodiny
                     11.30 – 14.00 hod. administratíva

Kontakt / objednanie sa na vyšetrenie: 0948 391 282


 

                              CHIRURGIA

Lekár: MUDr. František Hanáček

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 07.30 – 11.30 hod.  12.00 – 16.00 hod.  ambulantné hodiny

Utorok:           voľný deň

Streda:      07.30 – 11.30 hod.  12.00 – 16.00 hod.  ambulantné hodiny

Štvrtok:    07.30 – 11.30 hod.  12.00 – 16.00 hod.  ambulantné hodiny

Piatok:      07-00 – 11.30 hod.  12.00 – 16.00 hod.  ambulantné hodiny

                      (11.30 – 12.00 hod. obed. prestávka)

Kontakt / objednanie sa na vyšetrenie: 0940 850 405


 

                           PEDIATRIA

Lekár: MUDr. Jana Beľová

Všeobecná starostlivosť o deti a dorast zabezpečuje podobne ako všeobecné lekárstvo pre dospelých miestne a časovo dostupnú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť o deti do 18. rokov + 364 dní. Všeobecná starostlivosť o deti a dorast má v náplni všetko, čo súvisí s chorobou a zdravím vo všetkých ekonomických a sociálnych súvislostiach so zreteľom na prostredie, v ktorom dieťa a mladistvý žije, študuje a pracuje.

Ordinačné hodiny:
Pondelok:     07:00 – 12:00
Utorok:         07:00 – 10:00 poradňa 10:00 – 12:00
Streda:          07:00 – 11:30
Štvrtok:        07:00 – 12:00
Piatok:          07:00 – 12:00

Kontakt / objednanie sa na vyšetrenie:  0940 826 293


 

                                PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA

č. dverí: 123, 124

Lekár: MUDr. Agáta Boldižárová
Zdravotná sestra: Mária Čičmancová

Ordinačné hodiny:
Pondelok:   8.00 – 13.00 hod.    13.30 – 15.00 hod.
Utorok:       8.00 – 13.00 hod.    13.30 – 15.00 hod.
Streda:        8.00 – 13.00 hod.    13.30 – 15.00 hod.
Štvrtok:       8.00 – 13.00 hod.    13.30 – 15.00 hod.
Piatok:        8.00 – 13.00 hod.    13.30 – 15.00 hod.
                            (13.00 – 13.30 obed. prestávka)

Kontakt / objednanie na vyšetrenie: tel. 0903 276 050

Psychiatrická ambulancia je zameraná na ambulantnú psychiatrickú liečbu dospelých, detí a dorastencov. Veková hranica nie je obmedzená. Radi privítame pacientov z okresov Poltár, Lučenec, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota ako aj pacientov z iných okresov.


 

                               Zubný lekár 

č. dverí: 121,122

Lekár: MUDr. Ión Castravet

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 7.30 – 15.30 
Utorok:      7.30 – 15.30
Streda:       7.30 – 15.30 
Štrvtok:      7.30 – 15.30
Piatok:        7.30 – 15.30 

Kontakt: tel. 0908 445 841