OZNAM Materskej školy a Základnej školy v Málinci

Vážení  rodičia !

Oznamujeme Vám, že prevádzka  Materskej školy a Základnej školy  v Málinci  začne 8. februára 2021.

Vyučovanie bude prebiehať pri dodržaní prísne stanovených epidemiologických opatrení, otestovaní všetkých zamestnancov a jedného zákonného zástupcu dieťaťa. Všetci zamestnanci škôl musia pri vstupe do budovy predložiť negatívny test, nie starší ako 7 dní. Dieťa nastupujúce do materskej, alebo základnej školy, musí priniesť čestné vyhlásenie rodiča o obdržaní negatívneho výsledku testu.

OZNAM MATERSKEJ ŠKOLY

OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV – ZŠ Málinec