Propagácia SODB 2021

Podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vyplýva obci zabezpečiť v spolupráci so ŠÚ SR propagačnú kampaň na svojom území.
V tejto súvislosti mi dovoľte Vás informovať o kanáloch a nástrojoch, ktoré ŠÚ SR pripravil pre celoštátnu kampaň a ktoré môže obec využiť a prostredníctvom nich propagovať SODB 2021 na svojom území.

SODB 2021 – základné informácie

List pre obce o marketingových aktivitách k SODB