Dôležité upozornenie

 

Na základe „Nariadenia mimoriadnej zmeny cestovných  poriadkov autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy“  Banskobystrického samosprávneho kraja budú autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy  od 07.04.2021 premávať tak, ako v dňoch „školských prázdnin plus“.  

Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia získate

na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo

na tel. č. 0650 958 958.