O Z N A M

Vážení občania,  na základe prijatého uznesenia vlády SR a vyhlásenia núdzového stavu

 je  do 24.1. 2021 vychádzanie  mimo svojich obydlí obmedzené.

Obecný úrad  v Málinci je do tohto obdobia  –  Z A T V O R E N Ý.

OU-nové nariadenie