O Z N A M – OÚ Málinec do odvolania ZATVORENÝ

Vážení občania,  na základe prijatého uznesenia vlády SR a vyhlásenia núdzového stavu

 je vychádzanie  mimo svojich obydlí obmedzené.

Obecný úrad  v Málinci je do  ODVOLANIA  –  Z A T V O R E N Ý.

Platby môžete uskutočňovať   na účet OÚ Málinec.
Č.u. SK92 0200 0000 0009 1862 8352

Obecný úrad navštívte len v  súrnych prípadoch.

OU-nové nariadenie