U P O Z O R N E N I E na zmenu o mobilnom odbernom mieste

Okresný úrad Poltár, odbor krízového riadenia pre potreby testovania,

zriadil mobilné odberné miesto na adrese  Železničná 7

( vo dvore Hasičskej stanice v Poltári )

 

UPOZORŇUJEME na ZMENU času na odbernom mieste.
Testovanie   od 11.1.2021  do  15.1.2021  bude  nasledovne.
Aktuálne oznamy o testovaní nájdete aj  na FB stránke Okresného úradu Poltár.
 
 Pondelok:  8:00 – 16:00
 
  Utorok:  8:00 – 16 :00
 
  Streda :  8:00 – 16:00
 
 Štvrtok :  8:00 – 16:00
 
 Piatok:    8:00 – 16:00 
 
 

                                 O jeho ďalšom fungovaní a prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.