Obec Málinec vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26  Málinec

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie -_Oznámenie_VK_nové