Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Vážení občania !

 15.februára 2021 začalo elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky , ktoré sa uskutoční  v  termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. 

Sčítanie obyvateľov bude  iné ako pred 10-mi rokmi, bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné.

Obyvatelia sa sčítajú sami, z pohodlia domova, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s  cudzím človekom.

Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo počítač.

Elektronický sčítací formulár nájdete na stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.

Vážení občania, touto cestou Vás prosíme, aby ste pri sčítaní pomohli aj svojim blízkym hlavne seniorom ak Vás o to požiadajú.

Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky.

Informácie o sčítaní obyvateľov sú zverejnené na web stránke obce Málinec ako i vo vývesných tabuliach obce.

Nebojte sa, sčítanie je veľmi jednoduché a rýchle.

Stačí ak osoba, ktorá za vás vykoná sčítanie, vyplní sčítací formulár,  v ktorom odpovie na 11 otázok.

 

SODB_Inzercia_A4(1)

SODB_Inzercia_2_A4

SODB_DL Leták

Letak_USVNM_a_SU_SR_A4_slovensky

Inzercia_2_A4_bez tlačových dát

SODB – zverejniť na web

List pre obce o marketingových aktivitách k SODB

SODB 2021 – základné informácie

SODB_Plagat_A4

SODB_DL_Letak

SODB 2021 

SODB 2021_tlačová správa ŠUSR