Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vyplýva obci zabezpečiť v spolupráci so ŠÚ SR propagačnú kampaň na svojom území.
V tejto súvislosti  Vás informujeme o kanáloch a nástrojoch, ktoré ŠÚ SR pripravil pre celoštátnu kampaň a ktoré môže obec využiť  prostredníctvom  SODB 2021 na svojom území.

 

List pre obce o marketingových aktivitách k SODB

SODB 2021 – základné informácie

SODB_Plagat_A4

SODB_DL_Letak

SODB 2021 

SODB 2021_tlačová správa ŠUSR