Dotazníkový prieskum

Vážení občania.

V súčasnosti prebieha proces vypracovania strednodobého hodnotenia stratégie CLLD MAS HORNOHHRAD, na základe ktorého budú stanovené ďalšie aktivity. Jedným z podkladov pre uskutočnenie strednodobého hodnotenia je dotazníkový prieskum. Preto Vás prosíme o jeho vyplnenie na nasledovnom odkaze: 

DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM

Ďakujeme za Váš čas.