Denné archívy: 10. septembra 2020

Dotazníkový prieskum

Vážení občania. V súčasnosti prebieha proces vypracovania strednodobého hodnotenia stratégie CLLD MAS HORNOHHRAD, na základe ktorého budú stanovené ďalšie aktivity. Jedným z podkladov pre uskutočnenie strednodobého hodnotenia je dotazníkový prieskum. Preto Vás prosíme o jeho vyplnenie na nasledovnom odkaze:  DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM Ďakujeme za Váš čas.   

Zobraziť aktualitu »