Obecná muštáreň – oznam

Obecný úrad v Málinci oznamuje, že  prevádzka  muštárne  začne od 21 septembra 2020.

V prípade záujmu sa môžete objednať na OcÚ Málinec osobne alebo telefonicky na čísle 047/4291120

muštáreň – poplatky