Obec Málinec vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26  Málinec

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20.08.2020 o 10.00 hod. v  zasadačke Obecného  úradu Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec.

 

Málinec_NP_TSP_II_Oznámenie_VK_(1)